SSIKT er eit interkommunalt IKT-samarbeid i Møre og Romsdal med sju medlemskommunar. Vi leverer spesialsydde tenester innan m.a. prosjektarbeid, design/utvikling/drift av sentral IKT infrastruktur og spesialrådgivningstenester for medlemskommunane sine om lag 12 000 tilsette og grunnskuleelevar. Vi er også teknisk leverandør for ein del av kommunane sine offentlege tenester, t.d. heimesidene, som du finn linka til under.

Alle våre tenester er levert frå vårt eige datasenter i Hareid rådhus - det beste datasenteret mellom Trondheim og Bergen.

Medlemskommunar
Interne tenester (for tilsette)

post.ssikt.no

E-postar, kalender og oppgåver rett i nettlesaren, eller på mobilen ved å legge til ein Exchange-konto mot denne adressa.


app.ssikt.no

Appar og skrivebord rett i nettlesaren, eller på din eigen dings ved å legge til ein Citrix Receiver-konto mot denne adressa.


autentisering.ssikt.no

Vel korleis du ønskjer å motta PIN-koda som trengs for å logge på app.ssikt.no; e-post, SMS eller i ein app på telefonen din.


support.ssikt.no

Meld inn nye saker til IKT brukarstøtte, eller følg opp eksisterande saker.

Kontaktinformasjon
Leiar: Guttorm Rimstad, guttorm.rimstad@ssikt.no
Ved kritiske systemfeil utanom normal arbeidstid: 700 95 100